Swe
Eng
Swe
Eng

Modvion

Om projektet

Modvion bygger nästa generations kostnadseffektiva och i det närmaste klimatneutrala vindkraftstorn i trä. Modvion är i expansionsfas och kom till oss med viljan att kommunicera bättre på webben.

Actiontotal och Modvion inledde samarbetet i att skapa ett unikt, starkt brand som presenterar och positionerar Modvion på den internationella scenen.

Modvion bygger nästa generations kostnadseffektiva och i det närmaste klimatneutrala vindkraftstorn i trä. Modvion är i expansionsfas och kom till oss med viljan att kommunicera bättre på webben.

Actiontotal och Modvion inledde samarbetet i att skapa ett unikt, starkt brand som presenterar och positionerar Modvion på den internationella scenen.

Besök modvion.com

Here goes your text ... Select any part of your text to access the formatting toolbar.