Swe
Eng
Swe
Eng

Energimyndigheten

Om projektet

Actiontotal har på uppdrag av Westander tagit fram en kommunikativ, webbaserad projektplattform för Energimyndighetens program MESAM – Människa, Energisystem, Samhälle.

Forskningsprogrammet MESAM bidrar med kunskap och nya perspektiv på energi- och klimatfrågornas samspel med samhället och oss människor. Den här kunskapen kan utveckla nya idéer och arbetssätt som kan bidra till de energi- och klimatpolitiska målen och till att skapa hållbar energi för alla.

Vi skapade en mångsidig och individanpassad projektplattform där varje enskild forskare har möjlighet att publicera och kommunicera sitt projekt med alla eller valda delar av de inbyggda flexibla komponenterna. I dagsläget har mer än 40 forskningsprojekt publicerats på mesam.se.

Besök MESAM

Here goes your text ... Select any part of your text to access the formatting toolbar.