Swe
Eng
Swe
Eng

Tjänster

Vi har maximerat
begriplighet sedan 2008

                Det är bättre att sticka än att smälta in om du vill synas. Actiontotal skapar och bygger starka, tydliga varumärken. Vi använder kunskap, strategi och brand design för att utveckla varumärken med syfte, affär och mottagare i fokus. Vi guidar dig bort från det vanliga och väntade och in i det som inspirerar och engagerar.

Tjänster

Det är bara där det
händer — i spänningen mellan
rationellt och emotionellt
Brand Dna + Brand ID

Brand dna är ditt varumärkes stomme. Den totempåle som är cementerad i ditt varumärkes epicenter. Brand dna innehåller dina värderingar, och vad som gör dig intressant och unik. Så som du ser på ditt varumärke och så som det ska upplevas och beskrivas av omvärlden.

Genom insikter, kunskaper och samtal tar vi oss igenom ditt varumärkes styrkor och utmaningar och sammanställer arbetet i en reducerad form som rör varumärket internt och externt. Detta dokument kallar vi för Brand dna och ska fungera som ert nedskrivna löfte till er organisation och er omgivning. Brand dna ligger till grund för en väl fungerande Brand ID

Brand ID fungerar som den visuella identeten av ditt Brand dna dvs kommunicerar rätt emotionella värden för att skapa rätt associationer till ditt företags budskap. Tex logotyp, grafisk profil, tonalitet, språk och kommunikationsplattform.

Vi sammanställer Brand dna och Brand ID i en Brand manual som fungerar. Du kommer inte få en 100 sidor lång roman utan en manual som alla kan använda, internt såväl som externt. Då fungerar det.

Kontakta oss

Brand Strategy

Allt börjar med mål. En position som ska tas eller försvaras, en ny marknad eller ett nytt affärsområde. Genom att definiera din varumärkesstrategi, kartlägger vi en väg som inte bara berättar vem du är utan också vart du är på väg. Det är en löftesdeklaration som binder samman din vision med dina kunders upplevelser och förväntningar.

Att välja oss för att utveckla din varumärkesstrategi innebär att du väljer ett team som förstår kraften i storytelling och branding tillika din målgrupps förväntningar. Vi gräver djupt för att sätta rätt argument i rätt kanaler och skapar en konkret plan som får ditt varumärke att sticka ut ur bruset. Vårt mål? Att din röst inte bara hörs utan att den ekar i kundernas minne.

Låt oss tillsammans definiera din varumärkesstrategi och sätta kursen mot framgång.

Kontakta oss

Design

Design är inte bara estetik, det är kommunikationens psykologi och vetenskapen bakom beslutsfattande. En genomtänkt design talar direkt till våra sinnen, skapar känslor och bygger omedelbara associationer. Den har förmågan att väcka minnen, framkalla önskningar och leda oss till beslut.

När vi formger, använder vi färg, form och funktion för att skapa en intuitiv förståelse. Vi gestaltar varje detalj så att din målgrupp inte bara ser ditt varumärke, de känner det. Rätt design gör inte bara ditt erbjudande oemotståndligt, den gör det också tydligt och oförglömligt. Investera i design, och se hur det omvandlar betraktare till trogna kunder.

Vi ser på design som ett mycket mäktigt säljverktyg. Hör av dig om du håller med.

Kontakta oss

Kommunikation

Begriplighet. Hur ska man uttrycka sig för att bli begripen? Det är grundfrågan i all kommunikation. Ett sätt är att skapa kontakt med dina mottagare kring gemensamma värderingar som leder till en gemensam plattform och sen låter du dina mottagare förstå vad du förstår. Utifrån det kan ni identifiera era gemensamma möjligheter. Det är ett sätt. Krångligt?

Det handlar om att förvandla komplexa budskap till enkla sanningar som resonerar med era kunders värderingar och behov och inspirerar till handling. Genom att kombinera djupgående insikter om era kundsegment med skarp strategi och kreativ design, bygger vi budskap som inte bara begrips utan som motiverar era kunder att agera.

Vi bygger våra uppdragsgivares kommunikation i tre steg:
Var anmärkningsvärd. Stick ut för att få uppmärksamhet. Addera Relevans. Tillför omedelbart värde för att skapa intresse. Bygg förståelse och kunskap med Begriplighet, och vägled mottagaren till avslut.

Det är lättare att tycka om något man begriper än något som är svårt att förstå.

Kontakta oss

Webb

Din webbsida är ditt varumärkes digitala ansikte utåt och den mest avgörande referenspunkten för dina kunder. Det är centrum av ditt varumärke och ditt brand message och är ofta här du ger ditt första intryck. Din webbsida kan vara din största tillgång eller varumärkets största fiende, beroende på hur du värderar den och hanterar den.

Dynamiskt innehåll, användarvänlig design och optimerade användarupplevelser är nyckeln till att inte bara fånga uppmärksamheten utan att behålla den. Att även investera i SEO är inte bara smart utan nödvändigt för att säkerställa att du finns där dina kunder letar, och att den trafik du drar till dig är relevant och konverterar.

Vi har lång erfarenhet av att skapa webbsidor som passar våra uppdragsgivares behov. Låt oss göra den till din starkaste kommunikationskanal och boosta ditt varumärkes tillväxt.

Kontakta oss

Paket

Vi har skapat tre
paket utifrån tre perspektiv.
Känner du igen dig?
Brandwash
MVB (Minimum Viable Brand)
The Brand Road Map

Brandwash

 

Är din kommunikation spretig? Förmedlar din webbsida en sak, presentationerna en annan och personalen en tredje och ser allt ut på olika sätt? Har helt enkelt ditt varumärke tappat glansen? Det blir svårare att göra sig förstådd och ännu svårare för dina kunder att uppfatta dig och ditt företag på rätt sätt.

De flesta företag brottas med detta, och det är därför vi skapade Brandwash. Det innebär realtidskontroll av varumärket, insamling och säkerställande att ditt företag kommunicerar samma sak, så att upplevelsen av och om ditt företag är densamma – oavsett sammanhang eller kanal.

Vi sammanställer, reviderar och förenar varumärket genom att anpassa din varumärkesplattform efter ditt företags behov – idag.

Kontakta oss

MVB (Minimum Viable Brand)

 

Paketet riktar sig till mindre företag och start-ups som behöver ett samtida varumärke och synlighet i digitala kanaler. De behöver också pitcha ett varumärkeslöfte och har ett stort behov av att bli förstådda och älskade. Men framför allt behöver de snabbt bygga värde.

Vårt paket, Minimum Viable Brand löser det. Tillsammans skapar vi ditt varumärke i en komprimerad process och producerar ditt företags Brand dna, varumärkesidentitet, webbplats och pitch deck – snabbt.

Kontakta oss

Brand Road Map

 

Paketet riktar sig till företag som känner att något med varumärket är lite off men inte riktigt vet vad det är. Det kan vara så att konkurrensen har hårdnat, eller missuppfattningar hos kunderna, försäljningssiffrorna plötsligt sjunker eller att företaget helt enkelt har utvecklats snabbare än vad varumärket har.

Vår Brand Road Map är en analys med en sammanfattning av vad som behöver göras initialt och framgent, och i vilken ordning. Du kan sedan bestämma dig för att göra det själv, med din varumärkesbyrå eller kasta dig över Brandwash-paketet.

Låt oss guida dig och ditt varumärke tillbaka på spåren och in i framtiden.

Kontakta oss

Kunder

Vi har haft förmånen att
få jobba med många
intressanta bolag genom åren
Here goes your text ... Select any part of your text to access the formatting toolbar.