Swe
Eng
Swe
Eng

Indoor Energy

Om projektet

Indoor Energy arbetar för ett mer energieffektivt inomhusklimat i fastigheter. Vi har det övergripande strategiska ansvaret för kommunikation och varumärkesplattform. 

Uppdraget går ut på att sitta nära ledning, vara uppdaterad på bolagets affär och tillväxt, fatta beslut kring kommunikation och riktning och sedan genomföra de olika kommunikationsinsatserna.

Besök indoor.se

Here goes your text ... Select any part of your text to access the formatting toolbar.