Swe
Eng
Swe
Eng

Mazda

Om projektet

Mazda står inför en varumärkesförflyttning mot premiumsegmentet. Vi har brandat Mazdas närvaro på Kläppen Ski Resort under de senaste fem vintrarna i syfte att etablera den nya bilden av varumärket.

Here goes your text ... Select any part of your text to access the formatting toolbar.