Swe
Eng
Swe
Eng

Crevide

Om projektet

Vi har utvecklat ett designsystem för förpackning av konstmaterial av olika slag. Produktlinjen kommer att växa, varför det var av yttersta vikt att skapa ett skalbart system för framtidssäkring av både produktion och varumärke.

Here goes your text ... Select any part of your text to access the formatting toolbar.