SQ Group

SQ Group är ett bolag verksam inom Sales Management Consulting. Försäljning består av inre drivkrafter och yttre faktorer, där de inre drivkrafterna utgörs av det vi som företag och organisation själva skapar, kontrollerar och direkt kan styra för att maximera försäljningsresultatet och intäkterna.

Actiontotal har genomfört Brand Dna och skapat Brand ID, webb och kommunikationsplattform för SQ Group. Vi har ett totalansvar för varumärket.