Solidify

Solidify är experter på DevOps och mjukvaruutveckling. De kom till oss med en vilja att uttrycka sig, förbättra sin attraktionskraft mot framtida rekryteringar och uppdrag samt att positionera Solidify på den globala kartan.

Actiontotal och Solidify inledde samarbetet i att skapa ett unikt, starkt brand som positionerar Solidify på den globala scenen.