Modvion

Modvion bygger nästa generations kostnadseffektiva och i det närmaste klimatneutrala vindkraftstorn i trä. Modvion är i expansionsfas och kom till oss med viljan att kommunicera bättre på webben.

Actiontotal och Modvion inledde samarbetet i att skapa ett unikt, starkt brand som presenterar och positionerar Modvion på den internationella scenen.