ACTIONTOTAL ÄR EN KOMMUNIKATIONSBYRÅ

piece-of-cakepil
dvs..
ANALYS, INSIKT OCH POSITIONERING
STRATEGI OCH VARUMÄRKESKULTUR
VARUMÄRKESPLATTFORM
ANALOG OCH DIGITAL KOMMUNIKATION
ORGANISATIONSFÖRANKRING
SOCIAL MEDIE-MARKNADSFÖRING

alltså…
BRA IDÉER
GRAFISK DESIGN
REKLAMKAMPANJER, ANNONSER OCH BANNERS
PRODUKTION AV WEBBSIDOR